Мека светлина, топлота и уют съчетани със стил

Комфорт и интимност

Двуслойните автоматизирани щори на Комфорт Контрол създават уют с полупрозрачния светлопропускащ слой и интимна атмосфера в моментите на почивка и уединение чрез плътния слой на щората.

Програмируемият график позволява автоматичното спускане и събиране на щорите до определено ниво в определен час или според положението на слънцето.

Видове автоматизирани щори

ролетни

Ролетните щори изпълняват ролята на светлинен филтър. В зависимост от материята която подберете те предпазват от ярката слънчева светлина или блокират напълно светлината в дома ви.

венециански

Венецианските щори имат две функции, пречупват и приглушават дневната светлина и изолират от любопитни погледи в миговете на уединение.

римски

С голямото си разнообразие от материи и цветове, римските щори са подходящи за прозорци с всякакви форми и подобряват дизайна в стаята.

Автоматизирани пердета и завеси

Автоматизираните пердета и завеси на Комфорт Контрол създават същата топла и уютна атмосфера на традиционните пердета и завеси с добавената лекота и удобство на автоматизираното управление.

Също както автоматизираните щори на Комфорт Контрол, те могат да бъдат програмирани в график за автоматично разгъване и сгъване в определен час или според изгрева, залеза или местоположението на слънцето.

Лидер в електрозадвижванията за щори и завеси

Електродвигател за ролетни щори Somfy

Комфорт Контрол използва признатите за едни от най-надежднитe и безшумни задвижвания за щори Somfy.

Електродвигател за завеси и пердета Somfy

С доказаната си надеждност и безшумност електродвигателите за завеси и пердета Somfy са безалтернативен компонент в системата за управление на дома на Комфорт Контрол.

Контрол на автоматизирани щори, завеси и пердета

Комфорт Контрол ви предоставя удобен и достъпен контрол на щорите, завесите и пердетата в дома ви посредством дистанционното, панел на стената, стенен или персонален таблет или мобилния ви телефон.

Системата за автоматизация на сгради Комфорт Контрол притежава програмируем график за автоматично позициониране на щорите и завесите в определен час или положение на слънцето.

посети демонстрационния ни офис