Моят дом е моята крепост

Контрол на достъпа

Лекота, удобство и сигурност

Автоматизация на достъпа до сградата посредством електро-магнитни брави 

Когато сте извън сградата, Комфорт Контрол предлага контрол на достъпа с RFID ключодържател, NFC идентификация от вашия мобилен телефон или контролен код от клавиатура. След като системата ви идентифицира и отключи вратата, охранителната система се деактивира автоматично.

Когато сте вътре, можете да отключите или заключите с едно докосване с върха на пръста ви. Специалната функция “излизам” отключва вратата, загася осветлението, изключва музиката и телевизията във всички стаи, поставя охранителната система в режим “активиране с отсъствие”, а след като излезете и затворите, заключва бравата.

Охранителна система

Системата за охрана е част от интегрираното решение на Комфорт Контрол за автоматизация на сградата. Моментното положение на врати и прозорци, както и всяко движение в сградата се регистрира в реално време и може да бъде проследено от панелите за управлени или мобилния ви телефон, а при активирана охранитална система алармира центъра за повикване на мобилната група за охрана.

Едно от предимствата на Комфорт Контрол, като система за цялостно решение за автоматизация на сгради, е високата степен на интеграция между отделните системи и компоненти. Като пример, щората е с блокирана функция за спускане поради наличие на отворен прозорец …

… или когато сензорите за движение на системата за охрана включат светлините в банята.

Активирането на охранителната система се осъществява автоматично при напускане с докосване на специалната функция “излизане” или чрез клавиатурата от таблета за управление или мобилния ви телефон.

посети демонстрационния ни офис