Запитване за цена на проект

Попълнете въпросника за да получите приблизително остойностяване и добиете представа за конкурентните цени, които Комфорт Контрол предлага на своите клиенти.

Резервирайте посещение в нашия демонстрационен офис за да докоснете и изпитате технологията на Комфорт Контрол.

контрол на осветлението

контрол на щори/завеси

контрол на аудио

контрол на видео/телевизия

контрол на климат

контрол на достъп

охранителна система

посети демонстрационния ни офис